bnr_home

Opłaty

W Embassy International School pobierane są następujące opłaty:

 

Opłata rejestracyjna (wpisowe)

Jest to opłata pobierana w momencie przyjęcia ucznia do szkoły, za jedno dziecko, bezzwrotna, w wysokości 2 000 PLN.

 

Opłaty roczne (czesne) – promocyjne

Embassy International School oferuje specjalne, promocyjne opłaty dla rodzin, które zdecydują się zapisać dzieci do naszej szkoły w pierwszym roku jej działalności. Promocyjne opłaty będą obowiązywały przez cały okres trwania etapu edukacyjnego, do którego dziecko zostanie przyjęte. Po upłynięciu tego okresu zaczną obowiązywać opłaty regularne.

 

 Opłaty - specjalne

 

Opłaty roczne (czesne) – regularne

Opłaty regularne będą obowiązywały dla dzieci przyjętych do szkoły od 1 września 2017 roku.

 

Opłaty - normalne

 

Opłaty za podręczniki i zeszyty ćwiczeń są wliczone w czesne. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia, obowiązek odkupienia książek spoczywa na rodzicach dziecka.

 

Opłaty dodatkowe

Dodatkowym opłatom podlegają:

  • Egzaminy na 4 i 5 etapie edukacyjnym (klasy 10,11,12,13);
  • Wyjazdy na „zielone szkoły” (zimowe i letnie) oraz wycieczki organizowane przez szkołę;
  • Posiłki dostarczane przez firmy cateringowe;
  • Mundurki szkolne.

 

Opłaty mogą być wnoszone za cały rok z góry lub w dziesięciu miesięcznych ratach od września do czerwca danego roku.

sitemap   |   Tworzenie stron internetowych - hauerpower studio Kraków.