bnr_home

kontakt

 

 

25 logo

 

The working, teaching and learning language of the school is English. We create special personalised programmes to help newcomers to English adapt as quickly as possible.

Head of EY

Dominika Braithwaite  – Early Years Teacher

 

Agnieszka Kulak – Early Years Assistant Teacher

 

Early Years – Nursery

two little kids painting with paintbrush and colorful paints

 

Wszyscy nauczyciele biorą udział w krótkim zebraniu o godz. 8.15, na którym przedstawiane są najistotniejsze informacje, dotyczące danego dnia oraz dyskutowane najważniejsze sprawy organizacyjne.

 

Uczniowie mogą być przyprowadzani do klas od godz. 8.25.

 

W Nursery dzień rozpoczyna się o 8.35 swobodną zabawą. Zdajemy sobie sprawę, że u dzieci w tym wieku poranne przyzwyczajenia mogą się dopiero kształtować i podlegać częstym zmianom. Bierzemy to pod uwagę planując rozkład zajęć.

 

Obecność jest sprawdzana o godz. 9.00.

 

O tej porze odbywają się zajęcia w kręgu („Circle Time”). Siadamy wtedy w kręgu, śpiewamy poranną powitalną piosenkę i rozmawiamy o tym, co będzie się działo w ciągu dnia, przedstawiając tematykę zajęć lekcyjnych oraz podstawowe słownictwo do opanowania. „Circle Time” trwa około 25 minut.

 

O 9.25, w zależności od aktualnie realizowanego tematu, czytamy opowiadania w ramach Story Time lub odbywają się zajęcia związane z tematem danego tygodnia. W ich ramach w ustrukturyzowany sposób zgłębiamy różne obszary wiedzy i tematykę obejmującą, na przykład, takie zagadnienia jak „rodzina”, „osoby, które nam pomagają”, „w ogrodzie”, „zima”, „jedzenie”, itp. Zajęcia te trwają do godz.10.15 – do drugiego śniadania, kiedy dzieci udają się do jadalni i spożywają posiłki przyniesione z domu. Po drugim śniadaniu wychodzimy do ogrodu.

 

O godz. 11.30 odbywają się zajęcia z różnych przedmiotów; dwa razy w tygodniu lekcje muzyki, jeden raz w tygodniu lekcja plastyki (podczas której rozwijamy umiejętności z zakresu małej motoryki oraz pisania) i dwa razy w tygodniu zajęcia w pracowni komputerowej.

 

Od 12.00 do 12.40 odbywają się kolejne zajęcia związane z realizowanym tematem, a następnie Obiad (od 12.40 do 13.30). Po obiedzie dzieci mają czas na odpoczynek – mniej zmęczone słuchają czytanych na głos bajek i przeglądają książeczki. W międzynarodowym środowisku niektóre dzieci w tym wieku potrzebują jeszcze snu, podczas gdy inne już nie sypiają w ciągu dnia. Wspaniały pokój do odpoczynku, którym dysponujemy doskonale zaspokoi potrzeby zarówno jednych, jak i drugich.

 

Od 14.00 do 14.40 odbywają się kolejne zajęcia związane z aktualnie realizowanym tematem, a następnie, od 14.40, zorganizowane zabawy, do których należą gry typu „Widzę coś na literę…”, zgadywanki sensoryczne i odpowiednie dla 3- i 4-latków gry rozwojowe, tańce, itp. W przypadku dobrych warunków pogodowych zajęcia te mogą się odbywać na wolnym powietrzu.

 

O 15.10 podsumowujemy dzień popołudniowymi zajęciami w kręgu (Circle Time) i pożegnalną piosenką.

 

Zajęcia w ciągu dnia są planowane z uwzględnieniem sposobu uczenia się i funkcjonowania małych dzieci. Stwarzają one wiele możliwości do powtarzania nowych informacji, tematów i zadań, poszerzania słownictwa, budowania pewności siebie, pracy zespołowej, rozwijania dużej i małej motoryki, zabawy i nauki na świeżym powietrzu, a także do odpoczynku.

 

Bajki i opowiadania, które czytamy pochodzą z różnych źródeł, są wśród nich także teksty, z którymi dzieci z Nursery zetkną się na następnym etapie nauki w Reception. W szczególny sposób korzystamy z materiałów powiązanych z programem Jolly Phonics, który realizujemy w Reception w celu nauki czytania i pisania. Daje to dzieciom nie tylko poczucie kontynuacji, ale także pozwala na opanowanie słownictwa, które będzie im potrzebne w kolejnym roku nauki. Wspólne czytanie w ramach Story Time stwarza możliwość rozwijania słownictwa i umiejętności uważnego słuchania, ale jest to także okazja do polubienia książek.

 

Zajęcia w Nursery rozwijają umiejętności z następujących ogólnych obszarów edukacyjnych:

  • języka i komunikacji;
  • rozwoju fizycznego;
  • rozwoju osobistego, społecznego i emocjonalnego;

 

oraz poniższych szczegółowych obszarów edukacyjnych:

  • pisanie i czytanie;
  • liczenie;
  • rozumienie otaczającego nas świata;
  • sztuka plastyczna i dramatyczna.
sitemap   |   Tworzenie stron internetowych - hauerpower studio Kraków.