bnr_home

kontakt

 

 

25 logo

 

The working, teaching and learning language of the school is English. We create special personalised programmes to help newcomers to English adapt as quickly as possible.

Head of EY

Dominika Braithwaite  – Early Years Teacher

 

Agnieszka Kulak – Early Years Assistant Teacher

 

Early Years – Reception

Wszyscy nauczyciele biorą udział w krótkim zebraniu o godz. 8.15, na którym przedstawiane są najistotniejsze informacje, dotyczące danego dnia oraz dyskutowane najważniejsze sprawy organizacyjne.

 

Uczniowie mogą być przyprowadzani do klas od godz. 8.25.

 

W Reception dzień rozpoczyna się o 8.35 od sprawdzenia obecności, po czym odbywają się zajęcia w kręgu („Circle Time”). W tym czasie wszyscy siadamy w kręgu, śpiewamy powitalną, poranną piosenkę i rozmawiamy o tym, co będzie się działo w ciągu dnia, przedstawiając jednocześnie tematykę zajęć lekcyjnych oraz podstawowe słownictwo do opanowania. „Circle Time” trwa około 25 minut, a następnie odbywają się krótkie zajęcia rozwijające kompetencje językowe lub matematyczne. To czas w którym przypominamy dzieciom, jakie są ich krótkoterminowe cele – które zagadnienia matematyczne powinny zapamiętać, których nowych słów lub metod czytania nauczyły się w ostatnim czasie.W pierwszym półroczu nauki w Reception realizujemy cieszący się dużym uznaniem, multisensoryczny program do nauki czytania i pisania – Jolly Phonics. Dla dzieci w tym wieku 25-minutowe lekcje w zupełności wystarczają na wprowadzenie nowych dźwięków, które następnie utrwalamy w ciągu dnia.

 

O godz. 9.25 odbywają się pierwsze zajęcia dotyczące tematu, realizowanego w danym tygodniu. W ich ramach w ustrukturyzowany sposób zgłębiamy różne obszary wiedzy i tematykę obejmującą, na przykład, takie zagadnienia jak „rodzina”, „osoby, które nam pomagają”, „w ogrodzie”, „zima”, „jedzenie”, itp. Zajęcia te trwają do godz.10.15 – do drugiego śniadania, kiedy dzieci udają się do jadalni i spożywają posiłki przyniesione z domu. Po drugim śniadaniu wychodzimy do ogrodu razem z młodszą grupą przedszkolną (Nursery). Raz w tygodniu w tym czasie odbywają się zajęcia w pracowni komputerowej.

 

Dwa razy w tygodniu o godz.11.30 odbywają się lekcje muzyki, w pozostałe dni w tym czasie dzieci mają lekcje języka angielskiego lub zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne. Raz w tygodniu mamy też zajęcia z wychowania fizycznego, podczas których uczymy się kontrolować własne ciało poprzez różne ćwiczenia, także przez sporty grupowe lub tradycyjne tańce.

 

We wtorki, od 12.00 do 12.40 odbywają się kolejne zajęcia w pracowni komputerowej. Na tym etapie polegają one przede wszystkim na nauce podstaw obsługi komputera i poznawaniu dostosowanych do wieku gier edukacyjnych, wspomagających kompetencje matematyczne, językowe, koordynację wzrokowo-ruchową, umiejętność logicznego myślenia i orientację w przestrzeni.

 

Od 12.40 do 13.30 jest przerwa obiadowa.

 

Popołudnia przeznaczone są głównie na dwa rodzaje zajęć – dotyczące zagadnień omawianych w danym tygodniu oraz zorganizowane zabawy (na zewnątrz lub wewnątrz). Decyzja, które z nich się odbywają jest podejmowana w danym dniu w zależności od pogody, aktualnie realizowanego tematu lub potrzeb klasy.

 

Podczas dłuższych zajęć wykonywane przez dzieci zadania podlegają naturalnej zmienności i są celowo urozmaicane z uwzględnieniem ich zdolności do koncentracji, ale także z wykorzystaniem ich pełnego potencjału. Nasze spiralne podejście do nauki umożliwia częste zmiany zadań i aktywności w ramach określonego tematu, co doskonale przygotowuje uczniów do wyzwań programu International Primary Curriculum, który będą realizować w dalszych klasach szkoły podstawowej.

 

O 15.10 podsumowujemy dzień popołudniowymi zajęciami w kręgu (Circle Time) i pożegnalną piosenką.

 

W każdy piątek przedstawiamy rezultaty naszej nauki podczas krótkiego wystąpienia przed Dyrektorem szkoły i innymi mogącymi w nim uczestniczyć nauczycielami. Jest to także okazja do wręczenia dyplomów uczniom, którzy wyróżnili się w danym tygodniu szczególnymi osiągnięciami. Raz w miesiącu na to wystąpienie zapraszamy także rodziców. Takie przedstawienia wyznaczają nam cel nauki, a rodzicom i nauczycielom umożliwiają śledzenie naszych postępów.

 

Zajęcia w ciągu dnia są planowane z uwzględnieniem sposobu uczenia się i funkcjonowania małych dzieci. Stwarzają one wiele możliwości do powtarzania nowych informacji, tematów i zadań, poszerzania słownictwa, budowania pewności siebie, pracy zespołowej, rozwijania dużej i małej motoryki, zabawy i nauki na świeżym powietrzu, a także do odpoczynku.

 

Tygodniowa liczba lekcji z danego przedmiotu jest następująca:

Zajęcia rozwijające kompetencje językowe – 6 (metody podawcze);

Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne – 5 (metody podawcze);

Wychowanie fizyczne – 1;

Zabawy na świeżym powietrzu (w tym także gry zespołowe) – 5 do 10 w zależności od warunków pogodowych;

Muzyka – 2;

Zajęcia w pracowni komputerowej – 2;

Temat tygodnia* – 19;

Circle Times – 10 sesji 25-minutowych.

 

*Zajęcia dotyczące tematu tygodnia obejmują utrwalanie i poszerzanie umiejętności językowych i kompetencji matematycznych, a także zajęcia plastyczne i wiedzę historyczną oraz przyrodniczą zespolone w jeden program.

 

Innymi słowy, nasze strategie nauczania języka i rozwijania kompetencji matematycznych są realizowane w dużej mierze w oparciu o metody podawcze, a następnie umiejętności te są utrwalane poprzez metody oparte o stawianie pytań, stosowane podczas zajęć dotyczących tematu tygodnia. Dzięki temu utrzymana zostaje równowaga pomiędzy nauczaniem ustrukturyzowanym i zdobywaniem wiedzy poprzez odkrywanie świata – metodami, które na tym etapie w równym stopniu zapewniają, że dzieci uczą się w sposób prawidłowy i osiągają faktyczne postępy, jednocześnie czyniąc ze szkoły wspaniałą przygodę.

 

Zajęcia muzyczne także obfitują w metody podawcze w odniesieniu do konkretnych umiejętności muzycznych. Nasze lekcje muzyki odróżniają się od oferowanych w wielu szkołach zajęć polegających na zabawach muzycznych. To lekcje w prawdziwym znaczeniu tego słowa, podczas których uczniowie zdobywają uniwersalne umiejętności z zakresu aktywnego słuchania, przewidywania, solfeżu rytmicznego i tonicznego (według Kodaly’ego), audiacji, technik emisji głosu (dzieci w tym wieku mogą i powinny się uczyć śpiewać – każde dziecko ma talent muzyczny). Dzieci czerpią wielką radość, kiedy potrafią pięknie śpiewać z pełną tego świadomością. Podczas wielu naszych zajęć, także tych, dotyczących tematu tygodnia, śpiewamy różne piosenki.

 

Zajęcia w kręgu uczą metapoznania. Poczynając od Reception, uczymy dzieci w jaki sposób należy się uczyć. Metapoznanie jest uświadamianiem sobie procesu nauki i nie tylko zwiększa skuteczność uczenia się, ale także motywuje i pomaga dzieciom w osiąganiu celów, podejmowaniu kolejnych prób i pokonywaniu trudności, kiedy na nie napotykają.

 

Realizowane przez nas tematy przyrodnicze to między innymi:

 

 • Umiejętności człowieka, wzrastanie, poruszanie się, odżywianie i dbanie o siebie
 • Cykle i warunki rozwoju roślin
 • Dbałość o środowisko naturalne
 • Właściwości różnych przedmiotów i materiały, z których są wykonane
 • Wpływ temperatury na otoczenie
 • Sposoby poruszania się rzeczy i organizmów żywych
 • Przyczyny ruchu – popychanie, ciągnięcie
 • Rodzaje dźwięków
 • Lustra i odzwierciedlenia
 • Zabawa w cienie
 • Eksperymenty magnetyczne
 • Różne źródła światła

…….i wiele, wiele innych.

 

Temat tygodnia – jak sama nazwa wskazuje – polega na realizowaniu odmiennej tematyki w każdym tygodniu nauki. Dzięki temu możemy łączyć i wykorzystywać w praktyce zdobywane umiejętności językowe, kompetencje z zakresu pisania i czytania, matematyki, plastyki, zajęć praktyczno-technicznych, wiedzy geograficznej, historycznej, społecznej i przyrodniczej. Wszystkie te umiejętności umożliwiają nam, między innymi, tworzenie wystaw naszych prac i uczestnictwo w wycieczkach szkolnych. Takie zintegrowane podejście przygotowuje nas także do dalszej nauki w ramach International Primary Curriculum, a jednocześnie sprawia, że nauka jest świetną zabawą!

 

Raz w tygodniu, w piątki po południu, prezentujemy zdobytą wiedzę i umiejętności w krótkiej prezentacji dla rodziców i nauczycieli, do której przygotowujemy się wcześniej. Ma ona służyć nie tylko pokazaniu, jak świetnie się bawiliśmy w danym tygodniu, ale także przyswojeniu koniecznych kompetencji komunikacyjnych, pochwaleniu się naszą pracą i poinformowaniu o tym, co ciekawego robiliśmy. Podczas tej prezentacji są również przyznawane dyplomy za wyjątkowe osiągnięcia.

 

04

sitemap   |   Tworzenie stron internetowych - hauerpower studio Kraków.