bnr_home

Regulamin – zasady postępowań

Embassy International School posiada szeroki zakres procedur i reguł, aby zapewnić sprawiedliwe, spójne i transparentne standardy i praktyki postępowania, a także zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i normami etycznymi w edukacji.

 

Przepisy bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia

Polityka Ochrony Dzieci

Zasady równouprawnienia i poszanowania odmienności

Zasady zapobiegania przemocy w szkole

Zasady skreślania z listy uczniów

sitemap   |   Tworzenie stron internetowych - hauerpower studio Kraków.